VAT-UE/A (3)

VAT-UE/A (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

VAT-UE/B (3)

VAT-UE/B (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

VAT-ZZ (5)

VAT-ZZ (5) - Wniosek o zwrot podatku VAT.

VZM-1 (5)

VZM-1 (5) - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.

VZM-1/A (4)

VZM-1/A (4) - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych

VZM-1/B (4)

VZM-1/B (4) - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%.

VZM-1/C (2)

VZM-1/C (2) - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%.