VAT-UEK (4)

VAT-UEK (4) - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów.

VAT-R (13)

VAT-R (13) - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-22 (2)

VAT-22 (2) - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

VAT-24 (2)

VAT-24 (2) - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

VAT-25 (2)

VAT-25 (2) - Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.

VAT-26 (1)

VAT-26 (1) - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

VAT-ID (kontynuacja)

VAT-ID (kontynuacja) - Dane podmiotów podlegających zidentyfikowaniu. (Dane identyfikacyjne podmiotu z terytorium państwa członkowskiego UE innego niż terytorium RP)

VAT-IM (2)

VAT-IM (2) - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług.

VAT-IM/A (1)

VAT-IM/A (1) - Informacja o dokonanym imporcie.

VAT-R/UE (1)

VAT-R/UE (1) - Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.