VAT-23 (3)

VAT-23 (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-21 (3)

VAT-21 (3) - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

VAT-13 (2)

VAT-13 (2) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

VAT-7 (19)

VAT-7 (19) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne).

VAT-7K (13)

VAT-7K (13) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).

VAT-10 (5)

VAT-10 (5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-12 (4)

VAT-12 (4) - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu.

VAT-7D (8)

VAT-7D (8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników innych niż mali, rozliczających podatek za okresy kwartalne).

VAT-8 (9)

VAT-8 (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

VAT-UE (4)

VAT-UE (4) - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.