IFT-1/IFT-1R (14)

IFT-1/IFT-1R (14) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

PIT-11 (24) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (24) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-28_PIT-28S(21)

PIT-28 (21) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28A (18)

PIT-28A (18) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-36L_PIT-36LS(15)

PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38 (13)

PIT-38 (13) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-8C (9)

PIT-8C (9) - Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

PIT-O (23)

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

PIT-16_PIT-16S(15)

PIT-16 (15) - Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-39 (9)

PIT-39 (9) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym