VAT

VAT-23 (3)

VAT-23 (3) - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-21 (3)

VAT-21 (3) - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

VAT-13 (2)

VAT-13 (2) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VAT »

PIT

IFT-1/IFT-1R (14)

IFT-1/IFT-1R (14) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

PIT-11 (24) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (24) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-28_PIT-28S(21)

PIT-28 (21) - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

CIT

CIT-8 (27)

CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-8/O (14)

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »